Hotel Danieli är ett furstepalats i Venedig från 1300-talet. Det är ett av hotellen i filmen ”Hotellet”. Det finns ett Proust-spår i filmen. Proust bodde på Danieli. Precis som Ruskin före honom. När proust anlänt till hotellet skrev han: ”Nu har mina drömmar fått en adress.”

 
Danieli_1000.jpg