Bild från inspelningen av ”Gentlemannakriget”. I öknen i närheten av El Alamein.