Ett omslag till en fiktiv roman. Ritad av Cilla Ramnek. ”Fantasmagori” nämndes första gången i min novell ”ABC” som publicerades första gången i BLM någon gång 1998.