Vi reste aldrig utomlands när jag var liten. Annat än till Kornsjö i Norge. Plötsligt när jag var 15 år reste min pappa till Kenya, Indien och Sri Lanka. Jag föreställde mig hans resor och vedermödor. Själva namnet ”Bombay” innehöll all min längtan om att resa.